ÖZMAK HAKKINDA

Özbey Nart tarafından kurulan ve İzmir Menderes’te üretiminisürdüren Özmak Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., 1975 yılından bugüne, üretenler için üretmekte ve ülke sanayisinde önemli bir katkı sağlamaktadır.

Başlangıçta; dökümhane makineleri ve malzemeleri üretimi yapılırken, Amerika’dan getirtilen projeler ile Hidrolik Apkant Pres üretimine başlanmış ve 1990 yılından itibaren de Almanya’dan getirtilen projeler ışığında da Kumlama Makineleri üretimine ağırlık verilmiştir. Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılmaktadır. Dökümhane makinelerinde ÖZMAK, Apkant Pres ve Kumlama Makinelerinde ise ÖZKUM, sektörlerinde lider markalardır.

Alt ve üst yapı donanımları ile nitelikli iş gücü sayesinde Özmak Makine, Avrupa ve Dünya ile entegre olmak isteyen sanayi kolları için olmazsa olmaz çözümler üretir.

Üretim Standartlarımız

Sanayi kolunda üretim yapan firmaların ulusal ya da uluslararası pazarlarda söz sahibi olabilmeleri için üretim standartlarını belli bir seviyenin üzerine çıkartmaları şarttır.